Du er her:

Innspill til planoppstart og planprogram for nytt deponi for Titanias avgangsmasser

Flere løsninger med alternativ bruk av avgangsmasse, eventuelt kombinert med tilbakefylling i dagbruddet, burde bli vurdert på lik linje med de ulike deponialternativene.

Les Naturvernforbundets innspill til planoppstart og planprogram for nytt deponi for Titanias avgangsmasser (20.08.17) her. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.08.2017