Du er her:

Innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om ny avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Naturvernforbundet har store forventninger til den kommende stortingsmeldingen og ser frem til en plan for hvordan Norge skal gå fra en i hovedsak lineær økonomi og over til en sirkulær økonomi. Stortingsmeldingen må inneholde klare mål for hvor stor del av økonomien som skal være sirkulær innen 2025 og 2030.

Les innspillet (23.05.17) her

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.10.2017