Du er her:

Krever ny utslippssøknad og konsekvensutredning for Engebø-prosjektet

Vi ber om at Klima- og Miljødepartementet sørger for at det blir gjennomført full ny søknadsprosess med konsekvensutredning for eventuell gruvedrift i Engebø, og at det blir opplyst til Direktoratet for Mineralforvaltning at den gamle utslippstillatelsen ikke kan bli lagt til grunn for omsøkt driftstillatelse.

191001 Høyringssvar driftskonsesjon for Nordic Rutile (Førdefjorden, Engebø)(2).pdf