Lagring av radioaktivt avfall

Det er på høy tid at det bygges et nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall her til lands, mener Naturvernforbundet i denne høringsuttalelsen om lagring av radioaktivt avfall.


Artikkelen ble sist oppdatert: 05.10.2011