Lagring av radioaktivt avfall

Det er på høy tid at det bygges et nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall her til lands, mener Naturvernforbundet i denne høringsuttalelsen om lagring av radioaktivt avfall.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Forurensning/111003-energi-høring Stranden-utvalget.pdf