Du er her:

Nanopartiklar - risiko ved utslepp av gruveavfall i Førdefjorden

Grunna dokumentert risiko for miljøskade som følgje av stort og langvarig utslepp av nanopartiklar i Førdefjorden, krev Naturvernforbundet avvising av omsøkt gruveprosjekt i Engebøfjellet.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Forurensning/140114-forureining-nanopartiklar Førdefjorden.pdf