Du er her:

Norskehavet - innspill til oppdatert faggrunnlag av forvaltningsplanen

Miljøtilstanden i Norskehavet er ifølge rapportens sammendrag generelt god, men det pekes også på en negativ utvikling, usikkerhet og utfordringer blant annet med havforsuring, klimaendringer, overbeskatning og effekter på enkeltarter av blant annet sjøfugl, fisk og koraller.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.12.2015