Du er her:

Reguleringsplan for Engebøfjellet

Det er ikkje lagt fram ny informasjon som kan endre konklusjonen om at naturinngrepa og miljøskadene vil bli så store at søknaden frå Nordic Mining må bli avvist. Dei nye utgreiingane gir verken svar på spørsmåla rundt oppreiingsprosessen / kva som vil bli sleppt ut i fjorden eller kvar ein skal hente store mengder vatn til prosessen.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Forurensning/Engebøfjellet ny høring i innsigelsessak - Brev frå Naturvernforbundet og Vevring og førdefjorden miljøgruppe.pdf