Du er her:

Trussel frå nanopartiklar gjennom utslepp av gruveavfall i sjø

Naturvernforbundet er sterkt bekymra over miljøkonsekvensane i norske fjordar og nærliggjande havområde på grunn av gruveavfall, og håper at det kan bli ei streng internasjonal regulering eller forbod mot sjødeponi.

Les innspillet til International Maritime Organization "Trussel frå nanopartiklar gjennom utslepp av gruveavfall i sjø" (20.01.14) her. 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2017