Du er her:

Utslepp av nanopartiklar i Repparfjord

Grunna risiko for miljøskade som følgje av stort og langvarig utslepp av nanopartiklar i Repparfjord, krev Naturvernforbundet avvising av Nussirs omsøkte gruveprosjekt i Kvalsund.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Forurensning/Krav om nano konsekvensutgreiing i Repparfjord-20_01_2014.pdf