Du er her:

Klage på lisenskvoter for jerv 2017-2018

Naturvernforbundet viser til innstilling fra sekretariatet og vedtak i rovviltnemnd 5 av 26. juni 2017 angående kvote for lisensjakt på jerv for sesongen 2017-2018.

Klage på lisenskvoter for ulv, region 4 og 5 for 2017-2018