Du er her:

Klage på lisenskvoter for ulv 2017-2018

Naturvernforbundet viser til innstilling fra sekretariatet og vedtak i rovviltnemnd 4 og 5 av 26. juni 2017 angående kvoter for lisensjakt på ulv for sesongen 2017-2018.

Klage på lisenskvoter for ulv, region 4 og 5 for 2017-2018