Du er her:

Høringsuttalelse til grønn skattekommisjons utredning

Naturvernforbundet setter pris på at det har vært en ny gjennomgang av mulighetene for å gjøre skattene og avgiftene grønnere. Potensialet burde være åpenbart, så det gjelder å komme i gang raskt, med mål om å få til mye i statsbudsjettet for 2017, slik også Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om som en del av forliket om inneværende års statsbudsjett.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Klima/160309-økonomi-høring grønn skattekommisjon.pdf