Du er her:

Innspill til grønn skattekommisjon

Naturvernforbundet er glad for at det nå er nedsatt en grønn skattekommisjon. Vi har store forventninger til arbeidet kommisjonen skal gjøre – og til resultatene vi vil måtte se i den praktiske politikken.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Klima/150325-finans-innspill Grønn skattekommisjon.pdf