Du er her:

Innspill til oppdatering av klimaloven

Naturvernforbundets høringsuttalelse til oppdatering av klimaloven.

Naturvernforbundet støtter at klimaloven oppdateres med økte klimamål for 2030 og 2050, men ønsker en ytterligere styrking av målene og en presisering av at de gjelder utslippskutt i Norge. For 2030 mener Naturvernforbundet målet må økes til minst 55 prosent reduksjon for Norges utslipp i forhold til 1990-nivå. Målet i 2050 bør være minst 95 prosent reduksjon for Norges utslipp i forhold til 1990-nivå.

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.03.2021