Du er her:

Norges klimamål for 2030 - nasjonale krav

Regjeringens mål for utslippskutt i Norge fram til 2030 må være ambisiøst og i tråd med oppdatert kunnskap fra FNs klimapanel om hvor store utslippskutt som er nødvendig. Målet må også gi et rettferdig norsk bidrag til den globale klimadugnaden samt sette Norge på en ny kurs bort fra den store bruken og avhengigheten av fossil energi.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.01.2015