Du er her:

Perspektiver på en klimalov - innspill fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet vil understreke at arbeidet med en klimalov ikke må bli noen sovepute for norske myndigheter i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Dette arbeidet må intensiveres og må ikke avvente konklusjonene fra utredningene om en klimalov.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2015