Du er her:

Bekymring for deltakelse i lokal forvaltning

Naturvernforbundet er representert i rådgivende utvalg for flere verneområder, men fra enkelte steder kommer det nå bekymringsmeldinger om at våre lokale folk ikke får delta i utvalgene eller at det er vanskelig å delta på grunn av ressursmangel.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Naturvern/Brev til MD 290911 Bekymret for manglende deltakelse i lokal forvaltning.pdf