Du er her:

26.10.2010

Brev om innføring av midlertidig vern av området Gampedalen i Sigdal

Norges Naturvernforbund har skrevet brev til Direktoratet for naturforvaltning og anmodet om at det umiddelbart innføres midlertidig vern av skogområdet Gampedalen i Sigdal kommune. Bakgrunnen for dette er at Naturvernforbundet 25.10.10 oppdaget at det på nytt har vært gjort inngrep i dette unike området.