Du er her:

Brev: Redd prioriterte arter og utvalgte naturtyper!

"Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig gitt tilrådning om forskrifter til tolv prioriterte arter og fem utvalgte naturtyper til Miljøverndepartementet (MD). Norges Naturvernforbund ber MD å omgjøre de mest dramatiske endringsforslagene som DN har gjort etter høringsrunden", skriver Naturvernforbundet i dette brevet til Miljøverndepartementet.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Naturvern/Brev MD 2309 2010.pdf