Du er her:

Brev til DN om Motorferdselloven: Vedr. generelle dispensasjoner for funksjonshemmede. Forskjell mellom rundskriv og brev fra departementet. Behov for klargjøring.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2007/Naturvern/Brev til DN om dispansasjon for funksjonshemmede motorferdselloven 22.01.07.pdf