Du er her:

Byggingsplanar i Indre og Ytre Offerdalselvi, Årdal i Sogn og Fjordane

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) skriver i sin høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at begge elvene bør inn i verneplanen for vassdrag.