Høringsuttalelser og brev om naturvern

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.04.2010

Høringer og brev

Prosesskjemikal for Nussir ASA

11.01.2021:

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ber Miljødirektoratet om ikkje å gje løyve til utslepp av restmasse med prosesskjemikalet SIBX i Repparfjorden, med grunnlag i den sterke giftverknaden dette kjemikalet har for vasslevande organismar. Les heile høyringssvaret her.

Klage til ESA: Brudd på vannrammedirektivet

10.12.2020 | Sist oppdatert: 10.12.2020

Regjeringen har opprettholdt gruveselskapet Nordic Mining sin utslippstillatelse om å dumpe restmasser i Førdefjorden. Dette mener Naturvernforbundet og ni andre organisasjoner er brudd på vannrammedirektivet.

Innspill til partiprogrammene

05.02.2020:

Miljøproblemene vi står overfor har aldri vært mer alvorlig enn de er i dag, og de siste rapportene fra både FNs klimapanel og FNs naturpanel har de siste årene vist oss hvor avgjørende det er at vi lykkes i både klima- og naturpolitikken. Naturvernforbundets hovedinnspill til partiprogramarbeidet.

Bevar genteknologiloven

13.07.2018 | Sist oppdatert: 13.07.2018

Fremvekst av nye teknikker for genredigering gjør det ekstra viktig å ha en restriktiv og god regulering av genmodifiserte organismer. Dette er ikke tiden for å svekke norsk GMO-lovgivning.

Forespørsel om møte, endring av vannforskriften

13.06.2018:

Norges Bondelag, Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), WWF Verdens Naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet og har fått beskjed om at Klima- og miljødepartementet sin plan om å vedta revidert vannforskrift før sommeren med virkning fra 1. juli fortsatt står ved lag. Vi mener denne forskriftsendringen, slik vi kjenner den, vil være en alvorlig svekkelse av vannforvaltningen, og anmoder om et snarlig møte med statsråden om saken.

Skogforvaltning til beste for natur og klima

06.06.2018:

En skog er så mye mer enn trær. Skogen er ikke bare hjem for planter og dyr. Det er de som er skogen. Naturskogen er vår felles naturarv, på linje med fossefallene og fjordene. Skogene er også svært viktige for friluftsliv og folkehelse.

Viser fra 1 til 12 av totalt 209 artikler