Høringsuttalelser og brev om naturvern

Høringer og brev

Brev: Redd prioriterte arter og utvalgte naturtyper!

23.09.2010:

"Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig gitt tilrådning om forskrifter til tolv prioriterte arter og fem utvalgte naturtyper til Miljøverndepartementet (MD). Norges Naturvernforbund ber MD å omgjøre de mest dramatiske endringsforslagene som DN har gjort etter høringsrunden", skriver Naturvernforbundet i dette brevet til Miljøverndepartementet.

Energieffektivisering kan erstatte kraftlina Ørskog–Fardal

12.09.2010:

Naturvernforbundet har i lang tid arbeidd mot kraftlina mellom Ørskog og Fardal, som vil gå gjennom viktige naturområde i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I dette brevet skriv Naturvernforbundet at regjeringen bør bruke kraftline-pengane til stønad til energieffektivisering i Midt-Noreg.

Høringsuttalelse om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

15.08.2010:

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har skrevet rapporten ”Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner". Rapporten tar for seg forslag til tiltak og virkemidler ved avvikling av oljeplattformer. Naturvernforbundets høringsuttalelse anbefaler miljøsanering, ikke grovopphugging, og at det gjøres forsøk med bruk av utrangerte betonginstallasjoner som marint beskyttede områder.

Kraftlinje-brev: Pilotprosjekt for energieffektivisering kan redde Hardanger

10.08.2010:

I dette brevet ber Naturvernforbundet regjeringa greia ut om ein kan sikre energiforsyninga i regionen ved å bruke pengane som skal gå til å byggja ei kraftline mellom Sima og Samnanger som stønad til energieffektivisering i regionen i staden. Statnett må vente med bygginga til ei slik utgreiing er klar. Brevet er sendt til statsministeren, kunnskapsministeren og kommunal- og regionalministeren.

Viser fra 73 til 84 av totalt 202 artikler