Høringsuttalelser og brev om naturvern

Høringer og brev

29.05.2008

Evaluering av frivillig vernordningen av skog

Naturvernforbundet ser betydelige utfordringer med den frivillig vernordningen og det er avgjørende at alle sider vedrørende frivillig vern blir grundig belyst. Vi er av den klare oppfatning at arbeidet med skogvern generelt og frivillig vernprosessen spesielt har et forbedringspotensial.

Viser fra 97 til 108 av totalt 201 artikler