Høringsuttalelser og brev om naturvern

Høringer og brev

Innspill til regjeringens arbeid med ny motorferdsellov

07.05.2009:

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) har levert innspill til Miljøverndepartementet angående arbeidet med revidert regelverk for motorferdsel i utmark og vass-drag (lov og forskrift). SRN har også lagt ved en juridisk betenkning som Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) har fått utført. Notatet tar for seg Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

29.05.2008

Evaluering av frivillig vernordningen av skog

Naturvernforbundet ser betydelige utfordringer med den frivillig vernordningen og det er avgjørende at alle sider vedrørende frivillig vern blir grundig belyst. Vi er av den klare oppfatning at arbeidet med skogvern generelt og frivillig vernprosessen spesielt har et forbedringspotensial.

Viser fra 97 til 108 av totalt 202 artikler