Du er her:

29.05.2008

Evaluering av frivillig vernordningen av skog

Naturvernforbundet ser betydelige utfordringer med den frivillig vernordningen og det er avgjørende at alle sider vedrørende frivillig vern blir grundig belyst. Vi er av den klare oppfatning at arbeidet med skogvern generelt og frivillig vernprosessen spesielt har et forbedringspotensial.