Du er her:

Foreslåtte endringer av naturmangfoldloven og viltloven

Miljøvedtaksregisteret er et svært godt og viktig verktøy for å spre informasjon om vedtak fattet etter naturmangfoldloven og vi oppfordrer myndighetene til å bruke ressurser på å gjøre registeret bedre kjent i alle kommuner, skriver blant annet Naturvernforbundet, WWF og SABIMA i denne høringen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.01.2015