Du er her:

Forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat

Natur  og  Ungdom, SABIMA og Naturvernforbundet ber Miljødirektoratet om å trekke forskriftsendring for Sørdalen  naturreservat, av hensyn til nasjonale naturverdier og viktig presedensvirkning.  

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Naturvern/Felles uttalelse Sørdalen naturreservat -Naturvernforbundet NU SABIMA .pdf