Du er her:

Generelt høringssvar ang. Lågen-pakken – Søknader om løyve til å byggje ti småkraftverk i Gudbrandsdalen

Naturvernforbundet, DNT, NJFF og SABIMA støtter forslaget fra Fylkesmannen i Oppland om en helhetlig vurdering av Gudbrandsdalslågen med sideelver, og at de gjenværende urørte delene vernes ved en ny supplering av verneplanen / omlegging av samlet plan.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Naturvern/130419 Vannkraft - Lågen-pakken_høringssvar_generelt_NJFF_DNT_SABIMA_NNV.pdf