Du er her:

Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Naturvernforbundets hovedinteresse er å beskytte naturverdier mot ødeleggelse og forringelse. Hver dag tas det beslutninger i Norge som skader naturen og som spiser av naturområdene. Når de forskjellige naturtypene ødelegges eller påføres uopprettelig skade, vil slike endringer også påvirke det biologiske mangfoldet som dermed får redusert sine leveområder.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Naturvern/Høringsuttalelse forskrift jakt, felling og fangst fra Naturvernforbundet 141011.pdf