Du er her:

Høringsinnspill angående forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

WWF, Sabima, Foreningen Våre Rovdyr, Norsk Zoologisk Forening og Naturvernforbundet vil med dette komme med felles innspill til forslaget til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften angående grunnlaget for lisensfelling av ulv. Organisasjonene vil på det sterkeste advare mot å innta den foreslåtte hjemmelen for felling av ulv som ikke utgjør noen fare for skade på husdyr og tamrein i naturmangfoldloven.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.05.2017