Du er her:

Høringsuttalelse drift av kobbergruve i Kvalsund

Naturvernforbundet mener at Klif må avslå søknaden om sjødeponi i Repparfjorden. Et sjødeponi vil få uakseptable konsekvenser for livet i fjorden og bør derfor ikke tillates ved vurdering etter naturmangfoldloven §4, 9 og 12.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Naturvern/Høringsuttalelse Nussir 120312 Naturvernforbundet.pdf