Du er her:

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift for utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven)

Forskrifter til naturmangfoldloven er nå under utarbeidelse. Her kan du lese Naturvernforbundets høringsuttalelse til forskriften for utvalgte naturtyper.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Naturvern/Høringsuttalelse Naturtyper 0607 2010.pdf