Du er her:

Høringsuttalelse om forslag til endring av verneforskrift Svalbard

Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater - forslag om endring av verneforskriften: Innføring av forbud mot innførsel og bruk av visse typer drivstoff og regulering av maksimalt antall passasjerer om bord i skip.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2006/Naturvern/Områdevern og arealsaker/Høringsuttalelse om forslag til endring av verneforskrift Svalbard 27.09.06.pdf