Du er her:

Høringsuttalelse om persontransport i utmarksnæring

Naturvernforbundet beklager sterkt den utviklingen som har funnet sted ved at det prinsipielle skillet mellom nytte- og fornøyelseskjøring er opphevet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.06.2016