Du er her:

Høringsuttalelse om vern av matjord

Hvert år blir store arealer matjord bygd ned. Naturvernforbundet støtter det foreliggende forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om en vernehjemmel i jordloven. Dette blir et tilleggsvirkemiddel i kampen for å ta vare på matjord for nåværende og etterfølgende generasjoner.