Du er her:

Høringsuttalelse Svalbard og Bjørnøya: Endringer i verneforskriftene for utvidede verneområder - som følge av utvidelse av territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2007/Naturvern/Høringsuttalelse endring verneforskriftene for Svalbard og Bjørnøya 20.02.07.pdf