Du er her:

Høringsuttalelse til forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer

Forskrifter til naturmangfoldloven er nå under utarbeidelse. Her kan du lese Naturvernforbundets høringsuttalelse til forskriften for innførsel og utsetting av fremmede organismer/arter.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Naturvern/Høringssvar Fremmede organismer 180810.pdf