Du er her:

Høringsuttalelse til forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven som blant annet innebærer at det skal bli enklere å gi dispensasjoner. Naturvernforbundet reagerer sterkt på deler av forslaget til endringer og har skrevet høringsuttalelse.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.09.2020