Du er her:

Innspill til den kommende landsbruks- og matmeldinga

Naturvernforbundets syn er at den nye landbruksmeldingen har en stor oppgave i det å ivareta naturens behov og interesser på en ny måte samtidig som den skal gi grunnlag for en matvareproduksjon som dekker behovene til befolkningen.

/Dokumenter/høringsuttalelser, brev, pressemeldinger/2010/Naturvern/100702-landbruk-innspill til landbruks- og matmelding.pdf