Du er her:

Innspill til klagebehandlingen av Siragrunnen vindkraftverk

Siragrunnen er en trekkorridor som fanger opp store deler av fuglebestander fra vide områder på sin vei til og fra overvintringsområder.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Naturvern/Felles innspill til klagebehandlingen av Siragrunnen vindkraftverk.pdf