Du er her:

Innspill til klagebehandlingen av Siragrunnen vindkraftverk

Siragrunnen er en trekkorridor som fanger opp store deler av fuglebestander fra vide områder på sin vei til og fra overvintringsområder.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.01.2016