Du er her:

Innspill til partiprogrammene

Miljøproblemene vi står overfor har aldri vært mer alvorlig enn de er i dag, og de siste rapportene fra både FNs klimapanel og FNs naturpanel har de siste årene vist oss hvor avgjørende det er at vi lykkes i både klima- og naturpolitikken. Naturvernforbundets hovedinnspill til partiprogramarbeidet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.02.2020