Du er her:

Innspill til regjeringens arbeid med ny motorferdsellov

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) har levert innspill til Miljøverndepartementet angående arbeidet med revidert regelverk for motorferdsel i utmark og vass-drag (lov og forskrift). SRN har også lagt ved en juridisk betenkning som Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) har fått utført. Notatet tar for seg Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.