Du er her:

Klage – Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedom i Kristiansand kommune

Dei vurderingane som skal finnast etter naturmangfaldlova er mangelfulle eller manglande, noko som gjer det umogleg å ta stilling til kva naturverdiar som kan vere på spel på arealet ein vil plante på.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.02.2016