Du er her:

Klage på løyve til å plante lutzgran og sibirlerk - Alstahaug kommune

Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Nordland 21.5.2015, sak 2015/1436. Vi ønskjer med dette å klage på fylkesmannens vedtak, og ber om at søknad om utplanting av lutzgran og sibirlerk blir avslått.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Naturvern/150612Klage - Alstahaug 10062015.pdf