Du er her:

Klage på løyve til å plante sitkagran - Hetland i Bjerkreim

Naturvernforbundet, SABIMA og WWF klager på utplanting av den svartelista sitkagrana i nærleiken av område der det er registrert fleire raudlista artar, hole eiker og sårbare naturtypar.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.04.2015