Du er her:

Klage på løyve til å plante sitkagran - Hetland i Bjerkreim

Naturvernforbundet, SABIMA og WWF klager på utplanting av den svartelista sitkagrana i nærleiken av område der det er registrert fleire raudlista artar, hole eiker og sårbare naturtypar.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Naturvern/Klage - Bjerkreim - Ivar Hetland 16042015.pdf