Du er her:

Klage på løyve til å plante sitkagran / hybridlerk / japanlerk

Naturvernforbundet mener at dekningsgraden for naturtypekartlegginga i området kan ha mangler og at det mangler vesentlige vurderinger etter naturmangfoldloven. Det er ikke hjemmel for bruk av sitkagran i dette området.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.04.2015