Du er her:

Klage på løyve til å plante vrifuru

Bruk av vrifuru i dette området kan på sikt gi et helt annet skogbilde enn i dag, noe som kan være svært uheldig for en rekke arter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.03.2015