Du er her:

Klage på løyve til å plante vrifuru

Hovudpunkt i denne klagen er: - Det blir mindre igjen av arealtypen som blir tilplanta. Kva verknad har det på økosystemet? - Viktige naturområde som kan få frøspreiing frå omsøkt areal.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.10.2015