Du er her:

Klage på løyve til utsetting av Lutzgran

Med den kunnskapsinnhentinga som er satt i gang med hensyn til kartlegging av spredninga av lutzgran, bør det være svært god grunn til at det ikke blir planta ut lutzgran i år.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.03.2015