Du er her:

Klage på løyve til utsetting av Lutzgran

Med den kunnskapsinnhentinga som er satt i gang med hensyn til kartlegging av spredninga av lutzgran, bør det være svært god grunn til at det ikke blir planta ut lutzgran i år.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Naturvern/Klage – Willumsen – Sortland 24-03-2015.pdf