Du er her:

Klage på planting av juletrær Grimstad Håland

Dei vurderingane som skal finnast etter naturmangfaldlova er mangelfulle eller manglande, noko som gjer det umogleg å ta stilling til kva naturverdiar som kan vere på spel.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.01.2016